• slider
 • slider
 • slider

Ubezpieczenia

Majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe dotyczą  mienia osób prawnych lub fizycznych. W ramach naszych usług ubezpieczamy:

 • mieszkania
 • domy
 • domy letniskowe
 • firmy
 • przedsiębiorstw
 • przetargi

Ubezpieczenia te pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi (ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych) jak również kradzieżą i dewastacją.
Ubezpieczenie majątkowe obejmują konstrukcję budynków oraz stałe elementy, a także ruchomości domowe.

Na życie

Ubezpieczenia grupowe -  zawierane przez pracodawcę celem ochrony życia i zdrowia pracowników

Ubezpieczenia na życie dla klientów indywidualnych

fotolia

Osobowe

Ten rodzaj ubezpieczeń obejmuje:

Ubezpieczenie Zdrowotne – gwarantujące nieograniczony dostęp do usług medycznych.

Ubezpieczenie wypadkowe – ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży, poza granicami kraju.

Komunikacyjne

Oferujemy ubezpieczenia bezpośrednio i pośrednio dotyczące pojazdów mechanicznych.

W ofercie posiadamy:

 • OC (polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej)
 • AC (Auto Casco)
 • ASS (Pomoc Assistance w trasie)
 • NNW (Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków)

Ubezpieczamy pojedyncze pojazdy oraz floty samochodowe.